مجموعه مقالات دکتر مهدی نورسینا

مجموعه مقالات دکتر مهدی نورسینا در سویلیکا

مروری اجمالی بر گمرک الکترونیکی

تاثیر گمرک الکترونیکی بر عملکرد صادراتی از منظر صادرکنندگان

بررسی تاثیر مدل های بازارگرایی بر توسعه برند شرکت ها در تجارت بین الملل شرکت های کاشی و سرامیک

تاثیر بازارگرایی بر بهبود و توسعه عملکرد برند شرکتها در تجارت خارجی مطالعه موردی: شرکتهای کاشی و سرامیک

تاثیر استراتژیهای رقابتی و بازارگرایی بر عملکرد صنایع لبنی

بهبود سیستم بازاریابی و فروش مطالعه موردی : شرکت پارس اپال کاشان

بهبود سیستم بازاریابی و فروش مطالعه موردی : شرکت پارس اپال کاشان

تاثیر سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی کارکنان بانک سامان

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی

تحقیقات بازاریابی در بازارهای داخلی مطالعه در مورد: بازاریابی اجتماعی،رهیافتی مهم در رفتار اجتماعی

ارزیابی کیفیت خدمات ارائهشده از دیدگاه مشتریان طلافروشی کاشان بر اساس الگوی فنکیفیت خدمات

مهندسی مبتی بر بازنمایی دانش

تاثیز ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز

بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر ان بر عملکرد کارکنان

بررسی تاثیر عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان(مطالعه میدانی: دبیرستان های شهر تهران)

بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی در کارکنان شهرداری کاشان

خط مشی بازاریابی در کشورهای در حال توسعه(مطالعه میدانی: جمهوری اسلامی ایران)

تحقیقات بازاریابی در بازارهای داخلی (بررسی سطح تقاضا برای کالا و کیفیت و رقابت)مطالعه میدانی: صنعت فرش دستیاف ایران


منبع این نوشته : منبع
بازاریابی ,مطالعه ,تاثیر ,بررسی ,عملکرد ,کارکنان ,بررسی تاثیر ,مطالعه موردی ,مطالعه میدانی ,اپال کاشان ,شرکت پارس ,فروش مطالعه موردی ,بهبود سیس